‘Blik op 2016!’

Donderdag 24 maart is er voor geïnteresseerden een bewonersavond bij Huis van de Wijk ‘t Blommetje. Het programma van de avond komt tot stand door een samenwerking tussen de regiegroep, het team van Amsterdam Nieuw West en team ‘t Blommetje. Wij kijken graag met u kort terug naar 2015 om vervolgens plannen voor 2016 te presenteren.

Doel van deze avond is bewoners inzicht geven in deze plannen en, in ieder geval voor de plannen van Huis van de Wijk ‘t Blommetje, u de mogelijkheid te bieden uw wensen voor de wijk kenbaar te maken. Uiteraard met het idee dat uw wensen meegenomen worden, of een plek krijgen in het jaarplan van ‘t Blommetje. Hiervoor vragen wij niet alleen donderdagavond uw medewerking maar vooral ook bij het realiseren van uw wensen. Verder is er volop gelegenheid voor het stellen van vragen aan de regiegroep en alle medewerkers die aanwezig zijn.

Team ‘t Blommetje vindt het heel belangrijk plannen voor het Huis van de Wijk zo veel mogelijk samen met u als bewoner te maken zodat onze inzet aansluit bij de vraag uit de wijk. Wij hopen van harte dat vele van u donderdag van deze gelegenheid gebruik zullen maken en verheugen ons op uw komst. De deuren zijn vanaf 19.00 uur open, dan staat ook de koffie en thee klaar. Om 19.30 uur gaan we van start met het programma.

Voor meer informatie kunt u bellen met ‘t Blommetje of rechtstreeks met Sylvia de Goede, 06-39717875

 

Nieuws uit de regiegroep van maart 2016

Jongerenregiegroep

Begin maart is de jongerenregiegroep ook weer voor het eerst bij elkaar gekomen om plannen te maken voor 2016. De eerste 4 aanvragen zijn inmiddels binnen en voorlopig goedgekeurd (het wachten is voor een aantal nog op een aantal verslagen die nog ingeleverd dienen te worden van vorig jaar). In de planning staan in ieder geval weer kickbokslessen en voetbalinstuif in de wijk.
De jongerenregiegroep is hard op zoek naar nieuwe leden. Het liefst een aantal meiden, want deze zijn nu niet vertegenwoordigd in de groep. Heb je interesse of ken je een jonge dame die het heel leuk zou vinden om mee te denken en organiseren voor activiteiten voor jongeren uit de buurt, meld je dan aan bij jongerenwerker Youssef Chraqi; y.chraqi@combiwel.nl of 06-43198170.

Reguliere regiegroep

Dan is de ‘reguliere’ groep ook weer bij elkaar gekomen op 16 maart. Met 5 nieuwe leden komen er weer veel leuke en nieuwe frisse ideeën op tafel. En dat is hartstikke leuk. Er is een PR-werkgroep gevormd die echt de wijk ingaan om de regeling bij zoveel mogelijk bewoners bekend te maken. Ook zal er weer een bewonersbijeenkomst georganiseerd gaan worden en willen we activiteiten meer gaan uitlichten in (social) media.
Op deze avond zijn ook drie aanvragen beoordeeld:
1) De Fieploop avond 3-daagse wordt voor €225,- gesponsord door de regiegroep
2) Het voorjaarskinderfeest vindt dit jaar weer plaats op 1 mei in Huis van de Wijk het Anker. De regiegroep heeft een bedrag van €1035,- toegekend
3) De aanvraag voor een ACTA Voetbaltoernooi voor €4979,- is in eerste instantie door verwezen naar een andere subsidieverstrekker. De regiegroep wilt zeker een bijdrage leveren, welke passen binnen de kaders voor bewonersinitiatieven. Met de organisator van dit evenement wordt verder bekeken hoe nu verder.

Tot zover even de berichten uit de regiegroep.

Nieuw Project in Osdorp!

Nieuws uit de regiegroep februari 2016

Wat een leuke bijeenkomst hebben we gehad op 24 februari jl. Vier nieuwe leden in ons midden en een vijfde sluit vanaf maart ook aan. Dit zorgt voor een frisse blik, leuke nieuwe ideeën en veel enthousiasme binnen de groep. De sfeer binnen de groep was al heel goed, maar kan nu niet meer stuk nu de groep op volle sterkte is (9 personen).

Tijdens de vergadering is er een extra bijeenkomst gepland op 14 december 2016. Vorig jaar bleek dat er op de valreep toch nog aanvragen binnen kwamen. De datum is voor de zekerheid geprikt. Je weet nooit hoeveel budget er nog is aan het einde van het jaar.

Op deze avond zijn 2 aanvragen behandeld door de regiegroep:

Nummer    Initiatief                             Bedrag aanvraag    Goedgekeurd      Bedrag toegekend
ANK-007   Tekenen en Schilderen      €650,-                       ja                          €650,-
ANK-008   Kinderkeuken West           €120,-                       ja                          €120,-

Beide initiatieven zijn goedgekeurd en zullen binnenkort door nieuwe regiegroepleden bezocht worden om zo eens kennis te maken met de initiatiefnemers van de activiteiten en om met eigen ogen te zien waar het budget naar toe gaat.

Met de aanvragen uit de wijk loopt het nog niet zo storm. Momenteel staat de teller op 11 aanvragen. Wat zo voor het begin van het jaar prima is, al hebben we het in voorgaande jaren ook anders gezien. De regiegroep wacht met smart op uw mooie plannen voor de buurt 

De regiegroep gaat de volgende vergadering onder andere in op bekendmaking van deze regeling voor buurtbewoners. Hoe gaan wij bewoners laten weten dat deze mogelijkheid er is? Welke behoefte leeft er in de buurt? En op welke manier kan dit budget daar mogelijk een rol in spelen? Dat allemaal de volgende keer op 16 maart en terug te lezen in het volgende nieuwsitem.

De Ruil Boeken kast van Huis van de Wijk Het Anker

Voor Volwassenen:

Van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 – 17.00 uur kunt u uw boek ruilen voor een ander boek. Gratis!

Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u rustig een boek uitzoeken. Meld u bij de barmedewerker.
 

Woensdagmiddag voor kinderen:

Iedere woensdagmiddag is ons Kinder Zwerfboek Station open van 13.00 – 17.00 uur

Ook hier geldt: lever een boek van je zelf in en kies dan een ander boek uit. Meld je bij Freddie achter de bar.

 

VEEL LEESPLEZIER!