Regiegroep Osdorp Oost zoekt nieuwe leden

flyer regiegroep augustus 2016

In Amsterdam Nieuw-West heeft iedere buurt een budget om bewonersinitiatieven te ondersteunen. De regiegroep, bestaande uit buurtbewoners, beslissen samen welke initiatieven ondersteunt worden. De huidige regiegroep van Osdorp-Oost zoekt nieuwe leden om de groep te versterken.

Gedurende het jaar vragen bewoners financiële ondersteuning aan om hun initiatieven te ondersteunen. Een regiegroep vertegenwoordigt de bewoners van één of meer buurten bij het besteden van het buurtbudget. Hoe deze besteding eruit ziet, hangt samen met de Agenda van de Buurt. Samen met de buurtcoördinator bewaakt de regiegroep de agenda van de buurt. Daarnaast stelt de regiegroep ook de prioriteiten en draagt agendapunten bij.

Een regiegroep lid:

  • is zowel kritisch als constructief; initiatiefnemers en derden worden positief benaderd
  • heeft voldoende kennis van de Nederlandse taal om initiatieven te kunnen beoordelen
  • heeft respect voor de mening van anderen en valt mensen niet in de rede
  • is minimaal 80% van de vergaderingen aanwezig en is aanwezig bij alle bewonersavonden
  • heeft kennis van de sociale kaart van Osdorp en/of is bereid zijn/haar kennis uit te breiden
  • is niet bang om besluiten te nemen
  • komt uit het postcode gebied 1068

Bewoners die graag bijdragen aan de buurt door bij de regiegroep te komen kunnen contact opnemen met Margriet Essink. Per email: m.essink@combiwel.nl of door te bellen naar: 06-57943128