Nieuws uit de regiegroep september 2016

Op 28 september is de regiegroep weer bij elkaar gekomen. De burendag die heeft plaatsgevonden is geëvalueerd. Het was een groot succes en een gezellige, zonnige middag. Uiteraard ook een paar puntjes die nog op de ‘i’ gezet mogen worden en daarom wordt er op korte termijn een evaluatie afspraak ingepland, samen met de staalmannen, het jongerenwerk en het huis van de Wijk. Maar dat we dit volgend jaar weer doen, dat staat vast!

 

De activiteiten die afgelopen weken zijn bezocht worden terug gekoppeld en er wordt gesproken over een digitale werkomgeving waar de regiegroepleden altijd toegang hebben tot hun documenten.

 

Er wordt weer lang gesproken over de criteria die worden gehanteerd. Er zullen een aantal aanpassingen aankomen voor volgend jaar. Hiervoor wordt een ander moment ingepland.

 

De aanvragen die deze avond zijn beoordeeld:

 

Nummer Initiatief Bedrag aanvraag Goedgekeurd Bedrag toegekend
ANK-015 Panna €4999,- Goedgekeurd €4999,-
ANK-026 Turks leren koken €460,- Gedeeltelijk goedgekeurd €140,-
ANK-027 Kerstdiner €675,- Gedeeltelijk goedgekeurd €245,-
ANK-028 Najaarsfeest €440,- Gedeeltelijk goedgekeurd €270,-
ANK-029 Kennismakingsbijeenkomst €120,- Goedgekeurd €120,-
ANK-030 Kerstviering/ diner Louis Chrispijnstraat €170,- Goedgekeurd €170,-
ANK-031 Uitje Amsterdamse Bos €525,- Gedeeltelijk goedgekeurd €325,-
ANK-032 Kinder herfstfeest €735,- Gedeeltelijk goedgekeurd €725,-
ANK-033 Voor de draad ermee! €1830,- On hold; meer uitleg gevraagd

Nieuws uit de regiegroep augustus 2016

Op 31 augustus heeft onze regiegroep weer vergaderd. Als belangrijkste punt, naast de twee nieuwe aanvragen, stond onze bewonersbijeenkomst / burendag op de agenda. Het programma ziet er veelbelovend uit en we duimen voor mooi weer en een grote opkomst van onze buurtbewoners op 24 september bij het Anker! De aanvraag voor het pannaveldje is nog steeds niet rond, maar er wordt wel aan gewerkt. Ank 24 is een aanvraag voor een nieuw op te starten yogagroep. Met de aanschaf van yogamatten en de reiskosten gaat de regiegroep akkoord. Yogamatten kunnen ook door andere bewoners gebruikt worden en zullen worden beheerd door het Huis van de Wijk. Tot eind 2016 kunnen de initiatiefnemers laten zien dat het idee levensvatbaar is en zo ja, een nieuwe aanvraag doen voor 2017. Ank 25 gaat over een welkomstfeest van Startblok Riekerhaven. In dit nieuwe wooncomplex gaan ca. 560 statushouders en studenten wonen. Woningbouw de Key sponsort en de regiegroep vult 2000 euro aan. Het zou leuk zijn als ze in de toekomst als startmotor voor meer algemene buurtactiviteiten gaan draaien!

Regiegroepenoverleg

Omdat de regiegroepen, waaronder de onze, nog maar een paar jaar bestaan, zijn we onszelf nog aan het uitvinden. Daarom is er een gezamenlijk regiegroepenoverleg opgestart om van elkaar te leren en krijgen we op de volgende vergadering een lesje gemeentebestuur: Wat kan en mag een regiegroep, waarom moeten we regiegroep heten en waar en bij wie kunnen we bij de gemeente / deelraad aankloppen? Eén ding is zeker, we krijgen ieder jaar een zak geld om te besteden aan leuke en/of noodzakelijke buurtactiviteiten en we proberen dat zo duidelijk mogelijk aan de bewoners kenbaar te maken in de hoop daardoor meer mensen te enthousiasmeren zodat iedereen er van kan mee profiteren. Maar….. daarvoor moeten er dus wel voorstellen uit de buurt aangeleverd worden!!! Meer bekendheid van deze nieuwsbrief kan daar ook bij helpen. We stellen het heel erg op prijs als lezers hun buren wijzen op de mogelijkheid dat ze zich gratis op onze nieuwsbrief kunnen abonneren. Alvast bedankt,

Ans van Willigen, lid regiegroep Huis van de Wijk Het Anker

 

Nieuws uit regiegroep juni 2016

nieuws van de regiegroep

Bewonersbijeenkomst

Op zondag 1 mei konden buurtbewoners kennis maken met de leden van de Regiegroep volwassenen en de regiegroep jongeren. Onder het genot van een drankje en heerlijk verzorgde hapjes door onze eigen buurtkokkin Selma Filiz, stelden deze regiegroep leden zich aan elkaar en de paar buurtbewoners die – ondanks het mooie weer – toch de moeite hadden genomen om te komen, voor. Vervolgens werden met elkaar ervaringen en wensen m.b.t. activiteiten voor de buurt uitgewisseld en hoe nog meer publiciteit kan worden gegevens aan door de buurtbewoners zelf te organiseren activiteiten.

Uw idee voor onze buurt

Een van de acties van de regiegroep leden vond plaats op woensdag 18 mei. Ze waren te vinden op de Siermarkt op het Sierplein waar zij een kleine “huiskamer” hadden ingericht om zo met buurtbewoners in gesprek te gaan over de leefbaarheid in de buurt en de kansen die er liggen voor de buurt met haar bewoners. Want de wijk beschikt over een zogeheten buurtbudget. Bewoners van Slotervaart Zuid kunnen budget aanvragen om activiteiten voor de buurt uit te voeren.

Beoordeelde initiatieven

Nummer Initiatief Bedrag aanvraag Goedgekeurd Bedrag toegekend
ANK-019 Crowdfunding bijeenkomst online platform ouders €1075,- Gedeeltelijk goedgekeurd €600,-
ANK-020 Spelletjes huiskamer het anker €450,- Goedgekeurd €450,-
ANK-021 Esther d’r bbq €800,- Gedeeltelijk goedgekeurd €150,-
ANK-022 PleSier op het plein €2660,- goedgekeurd €2660,-
ANK-023 Vintage market 4x €416,67=€1667,-) Goedgekeurd €1667,-

Heeft u een idee voor de buurt en heeft u hier een financiële bijdrage voor nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen via het formulier dat te vinden is bij het Huis van de Wijk en op de website. Vervolgens beoordeelt de regiegroep, bestaande uit bewoners, uw aanvraag en kent het wijkbudget al dan niet toe aan uw activiteit.

Wij zien uw aanvraagformulier en uw idee voor onze buurt graag tegemoet!

 

Rita McCabe