Participatietraject Hoekenesplantsoen

Buurtwerk Combiwel zet dagelijks in op zoveel mogelijk bewoners aanzetten tot meedoen in eigen wijk, buurt en straat. Meedoen aan activiteiten (organiseren) zoals samen de straat schoon en veilig houden maar ook stimuleren wij dat bewoners omzien naar elkaar.

Met onze inzet dragen wij bij aan het vergroten van mogelijkheden en kansen voor bewoners om te participeren, om mee te doen. De geplande herinrichting van het plantsoen aan de Hoekenes heeft geleid tot de vraag vanuit stadsdeel Nieuw West aan Buurtwerk Combiwel voor het starten van een participatietraject met en voor bewoners.
Op 11 juli kregen 50 bewoners de mogelijkheid om mee te denken over de herinrichting van het plantsoen. Begin september komt de ontwerper met de plannen.

Verslag zomerfeest bij huis van de wijk het Anker

Woensdag 11 Juli van 14:00 – 18:00

Het Zomerfeest trok ongeveer 200 bewoners, jong en oud. De zon scheen en iedereen genoot van de gratis activiteiten en hapjes, drankjes en ijsjes. De activiteiten varieerden van springkussens, trapauto’s, glittertattoos zetten, bingo, waterspelletjes, voetbal, grabbelton tot creatieve activiteiten en live muziek.
Er waren zowel bekende gezichten als bewoners die die dag voor het eerst het Huis van de Wijk bezochten.
Het feest werd georganiseerd door een feestcommissie bestaande uit buurtwerkers en jongerenwerkers uit Slotervaart Zuid. Wijkpartners o.a de Regenbooggemeente, docenten van activiteiten bij het Anker en vrijwilligers en stagiaires.

De samenwerking beviel goed en we willen hier een jaarlijks terugkerend buurtfeest van maken.

Moestuin in de stad bij Huis van de Wijk ‘t Blommetje

Het Huis van de Wijk ’t Blommetje heeft een ontzettend mooie moestuin.
Deze wordt bijgehouden en verzorgd door de buurtbewoners. Wat er groeit wordt weer gebruikt in de maaltijden zoals bijvoorbeeld onze kapucijners. De pompoenen moeten nog even verder rijpen voordat ze in de soep verdwijnen.

Komt u ook een keer onze moestuin bekijken?