Participatietraject Hoekenesplantsoen

Buurtwerk Combiwel zet dagelijks in op zoveel mogelijk bewoners aanzetten tot meedoen in eigen wijk, buurt en straat. Meedoen aan activiteiten (organiseren) zoals samen de straat schoon en veilig houden maar ook stimuleren wij dat bewoners omzien naar elkaar.

Met onze inzet dragen wij bij aan het vergroten van mogelijkheden en kansen voor bewoners om te participeren, om mee te doen. De geplande herinrichting van het plantsoen aan de Hoekenes heeft geleid tot de vraag vanuit stadsdeel Nieuw West aan Buurtwerk Combiwel voor het starten van een participatietraject met en voor bewoners.
Op 11 juli kregen 50 bewoners de mogelijkheid om mee te denken over de herinrichting van het plantsoen. Begin september komt de ontwerper met de plannen.

Verslag zomerfeest bij huis van de wijk het Anker

Woensdag 11 Juli van 14:00 – 18:00

Het Zomerfeest trok ongeveer 200 bewoners, jong en oud. De zon scheen en iedereen genoot van de gratis activiteiten en hapjes, drankjes en ijsjes. De activiteiten varieerden van springkussens, trapauto’s, glittertattoos zetten, bingo, waterspelletjes, voetbal, grabbelton tot creatieve activiteiten en live muziek.
Er waren zowel bekende gezichten als bewoners die die dag voor het eerst het Huis van de Wijk bezochten.
Het feest werd georganiseerd door een feestcommissie bestaande uit buurtwerkers en jongerenwerkers uit Slotervaart Zuid. Wijkpartners o.a de Regenbooggemeente, docenten van activiteiten bij het Anker en vrijwilligers en stagiaires.

De samenwerking beviel goed en we willen hier een jaarlijks terugkerend buurtfeest van maken.

Moestuin in de stad bij Huis van de Wijk ‘t Blommetje

Het Huis van de Wijk ’t Blommetje heeft een ontzettend mooie moestuin.
Deze wordt bijgehouden en verzorgd door de buurtbewoners. Wat er groeit wordt weer gebruikt in de maaltijden zoals bijvoorbeeld onze kapucijners. De pompoenen moeten nog even verder rijpen voordat ze in de soep verdwijnen.

Komt u ook een keer onze moestuin bekijken?

Club Bij elkaar

Bij Elkaar
een gezellige activiteit voor 65 plussers

Bent u boven de 65 jaar?
Heeft u weinig of geen contacten in de buurt?
Wilt u ook nog graag met anderen leuke activiteiten ondernemen?
Bent u niet meer zo mobiel ?
Woont u in de buurt van het Osdorpplein?

Dan bent u van harte welkom bij onze nieuwe club Bij Elkaar

Iedere vrijdagmiddag zien wij, oudere buren van het Osdorpplein, elkaar in de Bibliotheek op het Osdorpplein en we maken er met elkaar altijd een gezellige middag van.
Deze bijeenkomsten zijn gratis (op wat lekkers voor bij de koffie en thee na, dat we om de beurt zelf meenemen) .
We bepalen samen het programma en krijgen daarbij ondersteuning van Truus en Yvonne van Huis van de Wijk ‘t Blommetje en Marijn van de Bibliotheek.

Deze activiteit wordt mogelijk gemaakt
door een samenwerking van: OBA en Combiwel

Bij Elkaar
Iedere vrijdag
13.00 – 14.30 uur
Bibliotheek Osdorpplein 16
Koffie en thee is gratis

Voor meer informatie kunt u terecht bij
Yvonne Liefhebber 06 3977855 of Truus Jonkman 020 6691427

We zouden het gezellig vinden als u ook komt!