Wij zoeken deelnemers voor een theaterparticipatieproject

Opening de Buren Osdorperhof

Combiwel en Cordaan  gaan de komende tijd hun krachten bundelen en het Osdorperhof een locatie voor alle buurtbewoners te maken.

Externe en interne bewoners komen straks bij het Osdorperhof voor empowerment en participatie. Zo sluiten we aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen zoals de transitie naar een activerende verzorgingsstaat en daarmee samenhangende begrippen als eigen kracht, zelfredzaamheid en wederkerigheid.

Bewoners en buurtbewoners kunnen gebruik maken van het restaurant, fitnesruimte. Daarnaast zijn er meer lokalen waar bewoners diverse andere activiteiten kunnen realiseren.

Bewoners kunnen zelf activiteiten initiëren en realiseren. De activiteiten zijn open voor alle bewoners. Bij alle activiteiten wordt wederkerigheid gevraagd. Combiwel en Cordaan gaan deze transitie begeleiden.

Verslag vrouwenfeest in het Anker

Afgelopen zaterdag is er een vrouwenfeest georganiseerd door een actieve bewoner uit Slotervaart zuid. Zij wilde graag alle eenzame vrouwen uit de buurt een gezellig middag verzorgen. Met behulp van het Anker is het een succesvol en gezellig middag geworden. Er zijn meer dan 80 vrouwen aanwezig geweest op het feest. De vrouwen hebben gedanst, gegeten, gelachen en konden zelf henna zetten.