Nieuwe tijdelijke locatie activiteiten ‘t Blommetje

I.v.m. sloop/ nieuwbouw is het blommetje tijdelijk verhuisd naar de staatsboerderij, in 2024 gaat het blommetje verder met haar activiteiten op de nieuwe locatie op de Osdorperban

Als je vragen hebt neen gerust contact op met een van onze buurtwerkers

Bijvoorbeeld: Sharma Lachman / 0644988540

s.lachman@combiwel.nl

Impressie zomerfeest bij het Anker afgelopen 29 juni

Alweer een aantal weken geleden was daar weer ons jaarlijkse zomerfeest. Het zonnetje scheen, er waren veel blije gezichten, en een enorme inzet van collega’s, vrijwilligers en andere organisaties in de wijk.
Verspreid over de dag zijn er zo’n 250 tot 300 bezoekers geweest.
Wij kijken terug op een geslaagde dag!