Waardering voor vrijwillige inzet is zo belangrijk dat het stadsdeel een budget beschikbaar stelt voor activiteiten die door vrijwilligersorganisaties en bewoners georganiseerd worden. Iedere wijk in Nieuw-West heeft een eigen budget dat wordt beheerd door het Huis van de Wijk. U kunt aanspraak doen op dit budget om uw buurtgerichte activiteiten te realiseren. Een aantal voorbeelden die gerealiseerd zijn, zijn bijvoorbeeld:

  • weerbaarheidstrainingen voor jongeren
  • het realiseren van een buurtwebsite
  • wekelijkse activiteiten voor ouderen
  • een buurt speelfilm met bewoners in de hoofdrol
  • etc.

In iedere wijk bepalen de bewoners zelf welke onderwerpen zij belangrijk vinden en welke regels daaraan verbonden worden. Deze criteria vindt u hieronder op deze pagina.

Een ingevuld formulier kunt u opsturen of afgeven bij het Huis van de Wijk. Een regiegroep van bewoners komt bijna maandelijks bij elkaar om aanvragen te beoordelen. Binnen een aantal dagen na de vergadering krijgt u bericht over de beslissing.

Slotervaart Zuid en Osdorp Oost hebben ook een aparte jongerenregiegroep. Hier kunnen jongeren hun aanvragen tot €500,- doen. Bij bedragen daarboven geeft de jongerenregiegroep een advies aan de reguliere groep die uiteindelijk definitieve beoordeling doet. De jongerenregiegroep krijgt jaarlijks een eigen budget toegekend door de reguliere regiegroep. De jongerenregiegroep functioneert net als de reguliere regiegroep en wordt ondersteund door jongerenwerkers en de regiegroep. Voor meer informatie over de jongerenregiegroep kun je contact opnemen met de medewerker van het Huis van de Wijk.

Meer informatie over het aanvragen van budget kunt u lezen op het formulier zelf of vragen bij een van de medewerkers van het Huis van de Wijk.