Spreekuur bewonersiniatieven

Vanaf volgende week in het Anker.

Activiteiten voor jongeren in Slotervaart-Zuid

Maandelijks zijn er vele activiteiten in Slotervaart-Zuid voor de jongeren uit de buurt. Omdat niet elke activiteit voor elke doelgroep is geschikt zijn er enkele clubjes ontstaan. Zo is er een heus meidenonderonsje in Girls Talk en doen de jongens wat stoerdere activiteiten als op survival gaan in de Ardennen. Alle activiteiten zijn erop gericht de onderlinge saamhorigheid te bevorderen en het talent van elke deelnemer volop te benutten.

Meidenclub
Onder de noemer de Meidenclub zijn er wekelijkse activiteiten speciaal gericht op meiden uit stadsdeel Slotervaart-Zuid. In de maand mei waren er zelfs speciale theaterlessen te volgen waarin de talenten op spelenderwijze ontdekt werden. Voor de komende periode wordt Girls Talk georganiseerd. Tijdens deze activiteit kunnen de meiden op een vertrouwelijke manier lastige onderwerpen met elkaar bespreken.

Tienerclub
De naam zegt het al; deze club is speciaal voor tieners. Uit de buurt is er veel vraag naar vloggen. Daarom is er een speciale vlogactiviteit gestart. Tieners leerden zo niet alleen de kneepjes van het ‘vlogvak’ ook leerden zij vanuit hun eigen perspectief iets over de buurt te vertellen. In het najaar krijgt deze activiteit een vervolg.

Jongensclub 15+
Mannen onder elkaar zo laat de Jongensclub 15+ uit stadsdeel Slotervaart-Zuid zich het beste omschrijven. In diverse activiteiten leren de jongens met elkaar samenwerken en elkaar vertrouwen. Zo wordt er tweemaal per week zaalvoetbal georganiseerd en komen de jongens elke zaterdag bijeen om te leren koken. En soms wordt er eens een avontuurlijk uitstapje gemaakt. In maart gingen de jongens richting de Ardennen. Tijdens het abseilen en tokkelen werd de samenwerking flink op de proef gesteld. Een proef waarmee zij allen met vlag en wimpel slaagden. Angsten werden overwonnen, want het is niet niets voor het eerst in je eentje in het buitenland te zijn. En dan ook nog eens op zo’n avontuurlijke wijze. De groepscohesie tussen de jongens is dan ook enorm versterkt, iets wat in de afgelopen maanden na deze activiteit nog steeds merkbaar is geweest.

Nieuws uit de regiegroep december 2016

Dit was een speciale vergadering omdat deze, op uitnodiging van de Regiegroep, werd bijgewoond door de voorzitter van het dagelijks Bestuur Nieuw West, de heer Achmed Baâdoud en zijn ambtelijke onder-steuner. De Regiegroep heette beiden hartelijk welkom en zei het zeer op prijs te stellen dat de heer Baâdoud hier vanavond aanwezig kon zijn.

De heer Baâdoud is verantwoordelijk voor de portefeuilles: Veiligheid & Openbare Orde, Economie & Werkgelegenheid, Financiën, Vastgoed en Algemene Zaken. Hij zei trots te zijn dat Nieuw West als eerste en enige stadsdeel gestart is met de inzet van de Regiegroepen. Zij kunnen o.a. een belangrijke taak vervullen om d.m.v. de aangevraagde bewoners-initiatieven/activiteiten verbindingen te creëren tussen de vele verschillende culturen en leeftijdsgroepen die ons stadsdeel rijk is. Ook noemde hij het belangrijk dat, met de komst van de vele nieuwe bewoners (studenten, starters, statushouders etc.), wij als bewoners er met elkaar voor dienen te zorgen dat ons stadsdeel een veilige en een aantrekkelijke leefbare plek wordt voor iedereen.

Verder werden nog een aantal onderwerpen besproken waar de Regiegroep bij het behandelen van de aanvragen bewonersinitiatieven zoal mee te maken krijgt. Een leerzaam en onderhoudend gesprek. Na het vertrek van de heer Baâdoud werden de overige agendapunten behandeld. Aan de aanvraag van de Stichting Droomwevers om nog in deze maand een aantal workshops voor kinderen (7 – 11 jaar) in het Calvijn College te organiseren, werd een bedrag van 550 euro toegekend. De overige aanvragen die betrekking hadden op het nieuwe jaar 2017 werden ook besproken. Hierover zal in de eerste nieuwsbrief van 2017 verslag worden gedaan.

Namens de Regiegroep wensen wij u allen fijne feestdagen en een mooi 2017 toe en wij zien er naar uit om veel nieuwe aanvragen voor bewonersinitatieven van u te ontvangen!

Rita McCabe, lid Regiegroep                                                    

Nieuws uit de regiegroep september 2016

Op 28 september is de regiegroep weer bij elkaar gekomen. De burendag die heeft plaatsgevonden is geëvalueerd. Het was een groot succes en een gezellige, zonnige middag. Uiteraard ook een paar puntjes die nog op de ‘i’ gezet mogen worden en daarom wordt er op korte termijn een evaluatie afspraak ingepland, samen met de staalmannen, het jongerenwerk en het huis van de Wijk. Maar dat we dit volgend jaar weer doen, dat staat vast!

 

De activiteiten die afgelopen weken zijn bezocht worden terug gekoppeld en er wordt gesproken over een digitale werkomgeving waar de regiegroepleden altijd toegang hebben tot hun documenten.

 

Er wordt weer lang gesproken over de criteria die worden gehanteerd. Er zullen een aantal aanpassingen aankomen voor volgend jaar. Hiervoor wordt een ander moment ingepland.

 

De aanvragen die deze avond zijn beoordeeld:

 

Nummer Initiatief Bedrag aanvraag Goedgekeurd Bedrag toegekend
ANK-015 Panna €4999,- Goedgekeurd €4999,-
ANK-026 Turks leren koken €460,- Gedeeltelijk goedgekeurd €140,-
ANK-027 Kerstdiner €675,- Gedeeltelijk goedgekeurd €245,-
ANK-028 Najaarsfeest €440,- Gedeeltelijk goedgekeurd €270,-
ANK-029 Kennismakingsbijeenkomst €120,- Goedgekeurd €120,-
ANK-030 Kerstviering/ diner Louis Chrispijnstraat €170,- Goedgekeurd €170,-
ANK-031 Uitje Amsterdamse Bos €525,- Gedeeltelijk goedgekeurd €325,-
ANK-032 Kinder herfstfeest €735,- Gedeeltelijk goedgekeurd €725,-
ANK-033 Voor de draad ermee! €1830,- On hold; meer uitleg gevraagd

Nieuws uit de regiegroep augustus 2016

Op 31 augustus heeft onze regiegroep weer vergaderd. Als belangrijkste punt, naast de twee nieuwe aanvragen, stond onze bewonersbijeenkomst / burendag op de agenda. Het programma ziet er veelbelovend uit en we duimen voor mooi weer en een grote opkomst van onze buurtbewoners op 24 september bij het Anker! De aanvraag voor het pannaveldje is nog steeds niet rond, maar er wordt wel aan gewerkt. Ank 24 is een aanvraag voor een nieuw op te starten yogagroep. Met de aanschaf van yogamatten en de reiskosten gaat de regiegroep akkoord. Yogamatten kunnen ook door andere bewoners gebruikt worden en zullen worden beheerd door het Huis van de Wijk. Tot eind 2016 kunnen de initiatiefnemers laten zien dat het idee levensvatbaar is en zo ja, een nieuwe aanvraag doen voor 2017. Ank 25 gaat over een welkomstfeest van Startblok Riekerhaven. In dit nieuwe wooncomplex gaan ca. 560 statushouders en studenten wonen. Woningbouw de Key sponsort en de regiegroep vult 2000 euro aan. Het zou leuk zijn als ze in de toekomst als startmotor voor meer algemene buurtactiviteiten gaan draaien!

Regiegroepenoverleg

Omdat de regiegroepen, waaronder de onze, nog maar een paar jaar bestaan, zijn we onszelf nog aan het uitvinden. Daarom is er een gezamenlijk regiegroepenoverleg opgestart om van elkaar te leren en krijgen we op de volgende vergadering een lesje gemeentebestuur: Wat kan en mag een regiegroep, waarom moeten we regiegroep heten en waar en bij wie kunnen we bij de gemeente / deelraad aankloppen? Eén ding is zeker, we krijgen ieder jaar een zak geld om te besteden aan leuke en/of noodzakelijke buurtactiviteiten en we proberen dat zo duidelijk mogelijk aan de bewoners kenbaar te maken in de hoop daardoor meer mensen te enthousiasmeren zodat iedereen er van kan mee profiteren. Maar….. daarvoor moeten er dus wel voorstellen uit de buurt aangeleverd worden!!! Meer bekendheid van deze nieuwsbrief kan daar ook bij helpen. We stellen het heel erg op prijs als lezers hun buren wijzen op de mogelijkheid dat ze zich gratis op onze nieuwsbrief kunnen abonneren. Alvast bedankt,

Ans van Willigen, lid regiegroep Huis van de Wijk Het Anker

 

Nieuws uit regiegroep juni 2016

nieuws van de regiegroep

Bewonersbijeenkomst

Op zondag 1 mei konden buurtbewoners kennis maken met de leden van de Regiegroep volwassenen en de regiegroep jongeren. Onder het genot van een drankje en heerlijk verzorgde hapjes door onze eigen buurtkokkin Selma Filiz, stelden deze regiegroep leden zich aan elkaar en de paar buurtbewoners die – ondanks het mooie weer – toch de moeite hadden genomen om te komen, voor. Vervolgens werden met elkaar ervaringen en wensen m.b.t. activiteiten voor de buurt uitgewisseld en hoe nog meer publiciteit kan worden gegevens aan door de buurtbewoners zelf te organiseren activiteiten.

Uw idee voor onze buurt

Een van de acties van de regiegroep leden vond plaats op woensdag 18 mei. Ze waren te vinden op de Siermarkt op het Sierplein waar zij een kleine “huiskamer” hadden ingericht om zo met buurtbewoners in gesprek te gaan over de leefbaarheid in de buurt en de kansen die er liggen voor de buurt met haar bewoners. Want de wijk beschikt over een zogeheten buurtbudget. Bewoners van Slotervaart Zuid kunnen budget aanvragen om activiteiten voor de buurt uit te voeren.

Beoordeelde initiatieven

Nummer Initiatief Bedrag aanvraag Goedgekeurd Bedrag toegekend
ANK-019 Crowdfunding bijeenkomst online platform ouders €1075,- Gedeeltelijk goedgekeurd €600,-
ANK-020 Spelletjes huiskamer het anker €450,- Goedgekeurd €450,-
ANK-021 Esther d’r bbq €800,- Gedeeltelijk goedgekeurd €150,-
ANK-022 PleSier op het plein €2660,- goedgekeurd €2660,-
ANK-023 Vintage market 4x €416,67=€1667,-) Goedgekeurd €1667,-

Heeft u een idee voor de buurt en heeft u hier een financiële bijdrage voor nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen via het formulier dat te vinden is bij het Huis van de Wijk en op de website. Vervolgens beoordeelt de regiegroep, bestaande uit bewoners, uw aanvraag en kent het wijkbudget al dan niet toe aan uw activiteit.

Wij zien uw aanvraagformulier en uw idee voor onze buurt graag tegemoet!

 

Rita McCabe

Bewonersbijeenkomst 1 mei

Regiegroep geeft uitleg over budget voor buurtactiviteiten

Bewoners van Slotervaart Zuid kunnen budget aanvragen om activiteiten voor de buurt uit te voeren. Heeft u een idee voor de buurt en heeft u hier een financiële bijdrage voor nodig? Dan kunt u een aanvraag indienen via het aanvraagformulier dat te vinden is bij het Huis van de Wijk. Vervolgens beoordeelt de Regiegroep, bestaande uit bewoners, uw aanvraag en kent het wijkbudget al dan niet toe aan uw activiteit.

Wij nodigen u van harte uit om op zondag 1 mei om 15:00 uur kennis te maken met de leden van de Regiegroep. Onder het genot van een hapje en een drankje zullen zij u informeren over het wijkbudget. U kunt vragen stellen, krijgt informatie over de voorwaarden voor de aanvraag van het wijkbudget en u kunt uw eigen ideeën voor de wijk voorleggen aan de Regiegroep. Ook worden er voorbeelden gegeven van eerder uitgevoerde activiteiten.

De bewonersbijeenkomst vindt plaats in Huis van de Wijk het Anker, Jacques Veltmanstraat 427, 1065 DC Amsterdam. Tot dan!

Nieuws uit de regiegroep van maart 2016

Jongerenregiegroep

Begin maart is de jongerenregiegroep ook weer voor het eerst bij elkaar gekomen om plannen te maken voor 2016. De eerste 4 aanvragen zijn inmiddels binnen en voorlopig goedgekeurd (het wachten is voor een aantal nog op een aantal verslagen die nog ingeleverd dienen te worden van vorig jaar). In de planning staan in ieder geval weer kickbokslessen en voetbalinstuif in de wijk.
De jongerenregiegroep is hard op zoek naar nieuwe leden. Het liefst een aantal meiden, want deze zijn nu niet vertegenwoordigd in de groep. Heb je interesse of ken je een jonge dame die het heel leuk zou vinden om mee te denken en organiseren voor activiteiten voor jongeren uit de buurt, meld je dan aan bij jongerenwerker Youssef Chraqi; y.chraqi@combiwel.nl of 06-43198170.

Reguliere regiegroep

Dan is de ‘reguliere’ groep ook weer bij elkaar gekomen op 16 maart. Met 5 nieuwe leden komen er weer veel leuke en nieuwe frisse ideeën op tafel. En dat is hartstikke leuk. Er is een PR-werkgroep gevormd die echt de wijk ingaan om de regeling bij zoveel mogelijk bewoners bekend te maken. Ook zal er weer een bewonersbijeenkomst georganiseerd gaan worden en willen we activiteiten meer gaan uitlichten in (social) media.
Op deze avond zijn ook drie aanvragen beoordeeld:
1) De Fieploop avond 3-daagse wordt voor €225,- gesponsord door de regiegroep
2) Het voorjaarskinderfeest vindt dit jaar weer plaats op 1 mei in Huis van de Wijk het Anker. De regiegroep heeft een bedrag van €1035,- toegekend
3) De aanvraag voor een ACTA Voetbaltoernooi voor €4979,- is in eerste instantie door verwezen naar een andere subsidieverstrekker. De regiegroep wilt zeker een bijdrage leveren, welke passen binnen de kaders voor bewonersinitiatieven. Met de organisator van dit evenement wordt verder bekeken hoe nu verder.

Tot zover even de berichten uit de regiegroep.

Nieuws uit de regiegroep februari 2016

Wat een leuke bijeenkomst hebben we gehad op 24 februari jl. Vier nieuwe leden in ons midden en een vijfde sluit vanaf maart ook aan. Dit zorgt voor een frisse blik, leuke nieuwe ideeën en veel enthousiasme binnen de groep. De sfeer binnen de groep was al heel goed, maar kan nu niet meer stuk nu de groep op volle sterkte is (9 personen).

Tijdens de vergadering is er een extra bijeenkomst gepland op 14 december 2016. Vorig jaar bleek dat er op de valreep toch nog aanvragen binnen kwamen. De datum is voor de zekerheid geprikt. Je weet nooit hoeveel budget er nog is aan het einde van het jaar.

Op deze avond zijn 2 aanvragen behandeld door de regiegroep:

Nummer    Initiatief                             Bedrag aanvraag    Goedgekeurd      Bedrag toegekend
ANK-007   Tekenen en Schilderen      €650,-                       ja                          €650,-
ANK-008   Kinderkeuken West           €120,-                       ja                          €120,-

Beide initiatieven zijn goedgekeurd en zullen binnenkort door nieuwe regiegroepleden bezocht worden om zo eens kennis te maken met de initiatiefnemers van de activiteiten en om met eigen ogen te zien waar het budget naar toe gaat.

Met de aanvragen uit de wijk loopt het nog niet zo storm. Momenteel staat de teller op 11 aanvragen. Wat zo voor het begin van het jaar prima is, al hebben we het in voorgaande jaren ook anders gezien. De regiegroep wacht met smart op uw mooie plannen voor de buurt 

De regiegroep gaat de volgende vergadering onder andere in op bekendmaking van deze regeling voor buurtbewoners. Hoe gaan wij bewoners laten weten dat deze mogelijkheid er is? Welke behoefte leeft er in de buurt? En op welke manier kan dit budget daar mogelijk een rol in spelen? Dat allemaal de volgende keer op 16 maart en terug te lezen in het volgende nieuwsitem.

Nieuws uit de regiegroep jan/feb 2016

Nieuw jaar, frisse start
De regiegroep is op 27 januari weer met frisse zin van start gegaan met de eerste vergadering van het jaar! Inmiddels moeten een aantal regiegroepleden de groep verlaten en zijn 2 leden op eigen initiatief gestopt met hun taken. Tijd dus voor nieuwe buurtbewoners om het team te komen versterken. Inmiddels zijn er op verschillende plekken oproepen gedaan en hebben we maar liefst 5 mogelijke nieuwe leden gevonden. Hartstikke leuk om de betrokkenheid van deze bewoners te zien. De aspirant leden zullen eerstvolgende vergadering op 24 februari een avond ‘proef draaien’ om vervolgens te beslissen of ze zich willen binden aan de regiegroep. Voor nu vast een hartelijk welkom!

Vergadering 27 januari
De subsidie voor 2016 is definitief toegekend. Het precieze bedrag wordt ons spoedig duidelijk gemaakt, maar zal niet veel afwijken van het budget uit 2015. De regiegroep heeft besloten de jongerengroep weer een budget van €10.000,- toe te kennen. Met het verschil ten opzichte van vorig jaar dat zij voor het eerst half jaar eerst €5000,- tot hun beschikking krijgen. Als dit budget op is ziet de regiegroep graag van alle activiteiten een verslag, financiële verantwoording en een terugkoppeling in de regiegroep. Pas dan krijgen ze tweede helft van het budget uitgekeerd. Dit om te voorkomen dat het budget te snel opraakt en dus meer te spreiden. Net als een goede afhandeling en terugkoppeling van de activiteiten.

Aanvragen
De volgende aanvragen zijn in behandeling genomen en toegekend. Wat betreft de gymzaalkosten zijn er nog facturen vanuit het stadsdeel nagekomen vanuit het jaar 2013 en 2014. Toentertijd is hiervoor subsidie gereserveerd, welke nu pas kan worden uitgegeven. Helaas drukt dit budget wel op de begroting van dit jaar.

Nummer      Initiatief                               Bedrag aanvraag Goedgekeurd     Bedrag toegekend
ANK 003     Volleybal                               €1305,60              Ja                        €1185,60
ANK 004     Koffie inloop                        €750,-                    ja                         €750,-
ANK-005     Kerngroep dlpbuurt           €450,-                   ja                         €175,-
ANK-006     Creatieve knutselmiddag  €4813,-                 ja                         €4813,-
Gymzaal kosten 2013/2014                    Ca. €300,-            ja                         Ca. €300,-

Muziekinstallatie
Vanuit het budget 2015 is er een muziekinstallatie aangeschaft die voor alle bewoners uit Nieuw West te gebruiken is voor bewonersinitiatieven. Denk bijvoorbeeld aan buurtevenementen of klein festival. Voor het lenen of meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Schelvis: a.schelvis@combiwel.nl of 06-39613554.

Evaluatie regiegroepen
In januari en februari vindt er een evaluatie plaats georganiseerd vanuit het stadsdeel. Er worden verschillende interviews gehouden met (ex)regiegroepleden, aanvragers, buurtbewoners en ondersteuners. Hierover later meer.

Discussienota en criteria
De voorzitter van regiegroep Slotervaart Zuid komt met een discussienota. Hoe en op basis waarvan nemen we nu echt de beslissingen? Zijn de criteria wel voldoende en bieden ze genoeg houvast? Waartoe is dit buurtbudget het meest bedoeld? Een mooie aanleiding om weer even terug te gaan naar de bedoeling van het budget. Hier wordt tijdens de volgende vergadering inhoudelijk verder op in gegaan.
Als laatste; de criteria voor 2016 zijn weer iets aangescherpt en de meest actuele versie is te vinden op deze website en in Huis van de Wijk Het Anker. Het aanvraagformulier voor 2016 is nog in de maak. Tot die tijd kunt u gewoon gebruik maken van de versie 2015.

Volgende vergadering vindt plaats op 24 februari.