Bewonersiniatieven tijdens de corona tijd

Bewonersinitiatieven tijdens coronatijd

Vanwege de corona crisis hebben we minder activiteiten in het Anker. Dit betekent echter niet dat er geen activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dit kan zolang het maar coronaproof is.

Dus heb je een goed idee voor de buurt? En heb je hiervoor financiering en/of ondersteuning nodig? Dan kan je een aanvraag indienen bij ons.

Deze moet wel voldoen aan de criteria van de regiegroep Slotervaart Zuid en de richtlijnen van RIMV (zie ook onze website).

Aanvragen budget bewonersinitiatieven – Huizen van de Wijk – Stadsdeel Nieuw-West (huisvandewijknieuwwest.nl)

Stuur een mailtje met jouw idee en eventueel een begroting naar Gaby du Pon (buurtwerker) : g.dupon@combiwel.nl