Ervaringsgroep voor vrouwen

Aanmelden of vragen? Mail dan naar: g.dupon@combiwel.nl of bel 06 19000878

De start is 2 weken uitgesteld: het begint dus nu 3 juni i.p.v. 20 mei