Zomerinloop bij het Anker

Zaterdag 4 juli t/m zondag 16 augustus –
Zomervakantie – Halve dagen in de middag geopend

Natuurlijk is het wel altijd mogelijk om activiteiten in zelfbeheer door te laten gaan. Hiervoor kunt u contact opnemen met: Ercan Ates
Bereikbaar op: e.ates@combiwel.nl