Participatietraject Hoekenesplantsoen

Buurtwerk Combiwel zet dagelijks in op zoveel mogelijk bewoners aanzetten tot meedoen in eigen wijk, buurt en straat. Meedoen aan activiteiten (organiseren) zoals samen de straat schoon en veilig houden maar ook stimuleren wij dat bewoners omzien naar elkaar.

Met onze inzet dragen wij bij aan het vergroten van mogelijkheden en kansen voor bewoners om te participeren, om mee te doen. De geplande herinrichting van het plantsoen aan de Hoekenes heeft geleid tot de vraag vanuit stadsdeel Nieuw West aan Buurtwerk Combiwel voor het starten van een participatietraject met en voor bewoners.
Op 11 juli kregen 50 bewoners de mogelijkheid om mee te denken over de herinrichting van het plantsoen. Begin september komt de ontwerper met de plannen.