Project in het kader van de Amsterdamse Leerkring kwetsbare bewoners – een verbetertraject Thuis in de Wijk door Movisie

Actieve buurtbewoners vinden hun weg in de wijk, evenals een aantal van de meer kwetsbare bewo-ners. Ook maken er verschillende organisaties gebruik van ’t Blommetje. Klantmanagers WPI, mede-werkers Cordaan, TEAM ED en GGZ inGeest werken er naast professionals, vrijwilligers en de welzijns-coach van Combiwel.

Gezamenlijke ambitie
Er lijkt veel meer mogelijk wanneer we niet alleen de doelgroep zien in hetzelfde gebouw, maar ook de kennis en ervaring bundelen. We zien mogelijkheden om door een gezamenlijke aanpak meer van de kwetsbare bewoners uit de Blomwijk te bereiken en hen beter te kunnen ondersteunen, zodat zij zich thuis gaan voelen in de eigen woonomgeving en volwaardig mee kunnen doen.
Deelnemende partijen bij aanvang van het project zijn Combiwel, TEAM ED en GGZ inGeest. We zien Blomwijck als pilot gebied voor het lerende samenwerkingsverband en zijn van zins om de opgedane ervaring en expertise vervolgens breder in te zetten.

Afgelopen week heeft de gemeente Amsterdam diverse projecten doorgenomen om tot een keus te komen welke twee ze vanuit Movisie intensiever gaan ondersteunen en volgen.

Uiteindelijk hebben ze gekozen voor de stadsdelen West en Nieuw-West.

Hieronder de afwegingen.
• West en Nieuw-West zijn al het meest concreet aan de slag, waarbij zowel inwoners als ge-meente en aanbieders zorg en welzijn (en woningcorporaties e.d.) betrokken zijn en middelen en menskracht voor uitvoering beschikbaar zijn. Dit maakt de kans groter om nog in de loop van dit jaar al zichtbaar effect op het niveau van de wijkbewoners te zien.