Vacature voor: 2 Buurtbaners van 32 uur Volwassenwerk 1 Buurtbaner van 32 Jongerenwerk

Inleiding :
Osdorp heeft circa 40.000 bewoners, verdeeld over vier buurten, nl. Osdorp-Midden, Osdorp-Oost, De Punt en Lutkemeer/Ookmeer. Er zijn relatief veel jonge bewoners (tot 27 jaar) en er is een grote groep 65 -plussers. Naar  verhouding is er een grote groep statushouders.  

Het aantal kwetsbare mensen is in Osdorp groter dan gemiddeld in Amsterdam. Opvallend is de grote groep kwetsbare 65-plussers in Osdorp-Midden, Osdorp-Oost en De Punt. Er zijn veel huishoudens die in armoede leven en schulden hebben.  

Onder deze groep is er vaak sprake van gebrekkige taal- en digitale vaardigheden. Door deze samenhangende problematiek krijgen zij minder kansen om mee te doen in de maatschappij. Het aantal uitkeringsgerechtigden is groot.  

Osdorp telt ook veel kinderen en jongeren die opgroeien in gezinnen met een lage sociaaleconomische positie. Zij kampen met problemen op verschillende leefgebieden en komen moeilijk mee in de maatschappij. We zien in dit gebied ook veel specifieke meidenproblematiek.  

De bewoners van Osdorp scoren matig tot zeer ongunstig op lichamelijke en geestelijke gezondheid. Er is veel sprake van overgewicht of obesitas, met name in de ontwikkelbuurten. Extra zorgelijk is het grote aantal kinderen met overgewicht. In alle leeftijdsgroepen, maar vooral bij ouderen in Osdorp-Midden en De Punt, is eenzaamheid een veelvoorkomend en groeiend probleem. Bij deze groep komt ook dementie steeds meer voor. 

Er zijn twee belangrijke opgaven in Osdorp , verdeeld over twee wijken. 

Opgave Osdorp Oost 

 • Preventieve gezondheid: Om overgewicht tegen te gaan, worden bewoners gestimuleerd meer te bewegen en een gezonde leefstijl aan te nemen.  

 

Opgave Osdorp midden  

 • Kansengelijkheid vergroten en bewoners betrekken 
 • Samen Gezond  
 • Versterken van maatschappelijke initiatieven en community building 

We willen bewoners en jongeren uit de buurt activeren en het ondersteuningsaanbod rond gezonde leefstijl versterken en uitbreiden. Er is in de buurt een sterk netwerk van bewoners die de schouders eronder zetten. Vaak gaat dat vanzelf, maar soms zijn slimme manieren nodig om het doel te bereiken. Wil jij verschil maken in je eigen buurt met als doel dat elke buurtbewoner in een sociale en energierijke buurt woont? Dan zijn wij op zoek naar jou!
 

Wat is een buurtbaan?
Een buurtbaan is een baan voor een actieve bewoner. Een buurtbaner woont of is betrokken in de buurt, spreekt veel bewoners aan en legt verbindingen. De buurtbaner kent de buurt goed. Het is een tijdelijke baan van een jaar met verlenging tot maximaal twee jaar. Naast werken in de buurt is er ook gelegenheid voor opleiding en/of scholing. Het doel is om door te stromen naar regulier werk.  

De buurtbaner komt in dienst bij Combiwel Buurtwerk en je werkt nauw samen met de buurtwerker. Je krijgt begeleiding van een coach van onze samenwerkingspartner Stichting Vrouw en Vaart.   

Als buurtbaner voldoe je aan het volgende profiel: 

 • Je bent bekend  met de bewoners en hun problemen 
 • Je vindt het leuk om op buurtbewoners af te stappen en nieuwe deelnemers te vinden voor activiteiten 
 • Je organiseert activiteiten  
 • Je bent actief in de buurt en gaat graag in gesprek met bewoners 
 • Je maakt makkelijk verbindingen met bewoners van verschillende achtergronden 
 • Je bent op de hoogte van de wensen van bewoners en weet wat er speelt tussen verschillende bevolkingsgroepen  
 • Je slaat een “brug” tussen bewoners en het informele- en formele netwerk.  
 • Je hebt de wens om jezelf te ontwikkelen. 
 • Je wilt doorgroeien naar een reguliere baan.  
 • Je bent iemand met lef, je toont initiatief en je kan goed samenwerken.  

Wat bieden wij? 

 • Wij bieden een contract voor maximaal twee jaar, voor 32 uur, waarvan 8 uur coaching/scholing 
 • Je maakt deel uit van het team Combiwel Buurtwerk Nieuw West 
 • Een werkplek in Huis van de Wijk  
 • Inschaling CAO Welzijn schaal 1 trede 1, een bruto-inkomen van € 1.704,00 bij 32 uur. Daarnaast hebben we fantastische arbeidsvoorwaarden via de CAO Sociaal Werk voor je in petto, zoals een individueel Keuzebudget van ruim 18% (flexibel in te zetten voor extra salaris of extra verlof), een loopbaanbudget van 1,5% én een pensioenregeling via PFZW 
 • Een ideale kans om meer werkervaring op te doen 
 • Startdatum van de baan is bij voorkeur 1 september 2022 

Interesse en/of vragen over de sollicitatieprocedure? 

Neem dan contact op met Aldert de Boer, manager Buurtwerk Nieuw West, a.deboer@combiwel, 06-10991698. Bereikbaar op maandag en dinsdag.