Nieuws uit de regiegroep februari 2016

Wat een leuke bijeenkomst hebben we gehad op 24 februari jl. Vier nieuwe leden in ons midden en een vijfde sluit vanaf maart ook aan. Dit zorgt voor een frisse blik, leuke nieuwe ideeën en veel enthousiasme binnen de groep. De sfeer binnen de groep was al heel goed, maar kan nu niet meer stuk nu de groep op volle sterkte is (9 personen).

Tijdens de vergadering is er een extra bijeenkomst gepland op 14 december 2016. Vorig jaar bleek dat er op de valreep toch nog aanvragen binnen kwamen. De datum is voor de zekerheid geprikt. Je weet nooit hoeveel budget er nog is aan het einde van het jaar.

Op deze avond zijn 2 aanvragen behandeld door de regiegroep:

Nummer    Initiatief                             Bedrag aanvraag    Goedgekeurd      Bedrag toegekend
ANK-007   Tekenen en Schilderen      €650,-                       ja                          €650,-
ANK-008   Kinderkeuken West           €120,-                       ja                          €120,-

Beide initiatieven zijn goedgekeurd en zullen binnenkort door nieuwe regiegroepleden bezocht worden om zo eens kennis te maken met de initiatiefnemers van de activiteiten en om met eigen ogen te zien waar het budget naar toe gaat.

Met de aanvragen uit de wijk loopt het nog niet zo storm. Momenteel staat de teller op 11 aanvragen. Wat zo voor het begin van het jaar prima is, al hebben we het in voorgaande jaren ook anders gezien. De regiegroep wacht met smart op uw mooie plannen voor de buurt 

De regiegroep gaat de volgende vergadering onder andere in op bekendmaking van deze regeling voor buurtbewoners. Hoe gaan wij bewoners laten weten dat deze mogelijkheid er is? Welke behoefte leeft er in de buurt? En op welke manier kan dit budget daar mogelijk een rol in spelen? Dat allemaal de volgende keer op 16 maart en terug te lezen in het volgende nieuwsitem.