Nieuws uit de regiegroep jan/feb 2016

Nieuw jaar, frisse start
De regiegroep is op 27 januari weer met frisse zin van start gegaan met de eerste vergadering van het jaar! Inmiddels moeten een aantal regiegroepleden de groep verlaten en zijn 2 leden op eigen initiatief gestopt met hun taken. Tijd dus voor nieuwe buurtbewoners om het team te komen versterken. Inmiddels zijn er op verschillende plekken oproepen gedaan en hebben we maar liefst 5 mogelijke nieuwe leden gevonden. Hartstikke leuk om de betrokkenheid van deze bewoners te zien. De aspirant leden zullen eerstvolgende vergadering op 24 februari een avond ‘proef draaien’ om vervolgens te beslissen of ze zich willen binden aan de regiegroep. Voor nu vast een hartelijk welkom!

Vergadering 27 januari
De subsidie voor 2016 is definitief toegekend. Het precieze bedrag wordt ons spoedig duidelijk gemaakt, maar zal niet veel afwijken van het budget uit 2015. De regiegroep heeft besloten de jongerengroep weer een budget van €10.000,- toe te kennen. Met het verschil ten opzichte van vorig jaar dat zij voor het eerst half jaar eerst €5000,- tot hun beschikking krijgen. Als dit budget op is ziet de regiegroep graag van alle activiteiten een verslag, financiële verantwoording en een terugkoppeling in de regiegroep. Pas dan krijgen ze tweede helft van het budget uitgekeerd. Dit om te voorkomen dat het budget te snel opraakt en dus meer te spreiden. Net als een goede afhandeling en terugkoppeling van de activiteiten.

Aanvragen
De volgende aanvragen zijn in behandeling genomen en toegekend. Wat betreft de gymzaalkosten zijn er nog facturen vanuit het stadsdeel nagekomen vanuit het jaar 2013 en 2014. Toentertijd is hiervoor subsidie gereserveerd, welke nu pas kan worden uitgegeven. Helaas drukt dit budget wel op de begroting van dit jaar.

Nummer      Initiatief                               Bedrag aanvraag Goedgekeurd     Bedrag toegekend
ANK 003     Volleybal                               €1305,60              Ja                        €1185,60
ANK 004     Koffie inloop                        €750,-                    ja                         €750,-
ANK-005     Kerngroep dlpbuurt           €450,-                   ja                         €175,-
ANK-006     Creatieve knutselmiddag  €4813,-                 ja                         €4813,-
Gymzaal kosten 2013/2014                    Ca. €300,-            ja                         Ca. €300,-

Muziekinstallatie
Vanuit het budget 2015 is er een muziekinstallatie aangeschaft die voor alle bewoners uit Nieuw West te gebruiken is voor bewonersinitiatieven. Denk bijvoorbeeld aan buurtevenementen of klein festival. Voor het lenen of meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Schelvis: a.schelvis@combiwel.nl of 06-39613554.

Evaluatie regiegroepen
In januari en februari vindt er een evaluatie plaats georganiseerd vanuit het stadsdeel. Er worden verschillende interviews gehouden met (ex)regiegroepleden, aanvragers, buurtbewoners en ondersteuners. Hierover later meer.

Discussienota en criteria
De voorzitter van regiegroep Slotervaart Zuid komt met een discussienota. Hoe en op basis waarvan nemen we nu echt de beslissingen? Zijn de criteria wel voldoende en bieden ze genoeg houvast? Waartoe is dit buurtbudget het meest bedoeld? Een mooie aanleiding om weer even terug te gaan naar de bedoeling van het budget. Hier wordt tijdens de volgende vergadering inhoudelijk verder op in gegaan.
Als laatste; de criteria voor 2016 zijn weer iets aangescherpt en de meest actuele versie is te vinden op deze website en in Huis van de Wijk Het Anker. Het aanvraagformulier voor 2016 is nog in de maak. Tot die tijd kunt u gewoon gebruik maken van de versie 2015.

Volgende vergadering vindt plaats op 24 februari.