Commissieleden bezoeken het Osdorperhof

Op maandag 25 juli hebben commissieleden van Nieuw West het Osdorperhof bezocht. De leden hebben het bezoek aan de Osdorperhof erg positief ervaren. Veel waren niet bekend en of niet voldoende, en vooral niet bekend met de nieuwe samenwerking tussen Combiwel, Cordaan en het Stadsdeel om Osdorperhof een activiteitencentrum van te maken.

Het Osdorperhof biedt ruimte voor diverse activiteiten. Bijvoorbeeld:
 bewegen
 zingen
 wandelen
 bingo
 diverse gezelschapsspellen
 schilderen
 klaverjassen

Project in het kader van de Amsterdamse Leerkring kwetsbare bewoners – een verbetertraject Thuis in de Wijk door Movisie

Actieve buurtbewoners vinden hun weg in de wijk, evenals een aantal van de meer kwetsbare bewo-ners. Ook maken er verschillende organisaties gebruik van ’t Blommetje. Klantmanagers WPI, mede-werkers Cordaan, TEAM ED en GGZ inGeest werken er naast professionals, vrijwilligers en de welzijns-coach van Combiwel.

Gezamenlijke ambitie
Er lijkt veel meer mogelijk wanneer we niet alleen de doelgroep zien in hetzelfde gebouw, maar ook de kennis en ervaring bundelen. We zien mogelijkheden om door een gezamenlijke aanpak meer van de kwetsbare bewoners uit de Blomwijk te bereiken en hen beter te kunnen ondersteunen, zodat zij zich thuis gaan voelen in de eigen woonomgeving en volwaardig mee kunnen doen.
Deelnemende partijen bij aanvang van het project zijn Combiwel, TEAM ED en GGZ inGeest. We zien Blomwijck als pilot gebied voor het lerende samenwerkingsverband en zijn van zins om de opgedane ervaring en expertise vervolgens breder in te zetten.

Afgelopen week heeft de gemeente Amsterdam diverse projecten doorgenomen om tot een keus te komen welke twee ze vanuit Movisie intensiever gaan ondersteunen en volgen.

Uiteindelijk hebben ze gekozen voor de stadsdelen West en Nieuw-West.

Hieronder de afwegingen.
• West en Nieuw-West zijn al het meest concreet aan de slag, waarbij zowel inwoners als ge-meente en aanbieders zorg en welzijn (en woningcorporaties e.d.) betrokken zijn en middelen en menskracht voor uitvoering beschikbaar zijn. Dit maakt de kans groter om nog in de loop van dit jaar al zichtbaar effect op het niveau van de wijkbewoners te zien.

Buitenspeeldag 2018 ‘t Blommetje

Afgelopen woensdag 13 juni begon de voorbereiding van de dag in de regen maar vanaf het moment dat de kinderen kwamen ging de zon schijnen. Meer dan 100 buurtkinderen werden getrakteerd op spelletjes, flesjes water, bakjes vers fruit en bij de hele spelkaart vol een portie poffertjes.
Genoten hebben al deze kinderen met hun ouders van deze super geslaagde middag.

Mede mogelijk gemaakt door buurtbewoners en een bijdrage uit de pot Bewoners Initiatieven.

Gezellig, gemoedelijke en drukbezochte Iftar maaltijd op het Delflandplein

Afgelopen vrijdag 8 juni werd op het Delflandplein een grote Iftar maaltijd gehouden. Ongeveer tweehonderdvijftig moslims en niet-moslims kwamen samen om in de eerste plaats elkaars buurman- of vrouw te zijn. Het initiatief voor de maaltijd kwam van Delflandpleinbewoner Mevlid Yilmaz . Samen met buurtwerker Margriet Essink van Combiwel, de ruim 30 betrokken en actieve buurtbewoners, de Albert Heijn, het gebiedsteam en andere organisaties zette hij een geweldig geslaagde avond.

De ramadan is een periode van verbinding

De ramadan is voor veel moslims de belangrijkste periode van het jaar, maar gaat aan veel niet-moslims vrijwel ongemerkt voorbij. Het is een periode van vasten, en van liefdadigheid en samenzijn. De iftar is in de vastenmaand de eerste maaltijd wanneer er na zonsondergang weer gegeten mag worden. Dit is traditioneel een moment van verbinding met vrienden, familie en buren. Initiatiefnemer Mevlid en zijn vrouw Fatma willen graag de culturen in hun buurt samenbrengen, zo nodigen zij tijdens de Ramadan graag buren uit die niet moslim zijn voor een iftar maaltijd. Zoals hun buurman Piet die nu ongevraagd hun kinderen bijles geeft. Een iftar voor en door de buurt was dus een mooi vervolg. Want is er een betere manier van verbinding dan samen eten en praten?

 Hulp en vrijwilligers uit de hele buurt

Om dit idee voor wijksamenhang vorm te geven ging Mevlid Yilmaz naar het Huis van de Wijk het Anker, en bundelde de krachten met buurtmedewerker Margriet Essink. Zij kwamen bij Mustapha Tannane, manager van de Albert Heijn Delflandplein, die gaf met zijn onmiddellijke enthousiasme en toewijding het startschot voor een grootste aanpak: een iftar voor het hele en op het Delflandplein. Veel van het eten én de aankleding was dankzij zijn sponsoring. Hij vertelde dat de klanten zijn enthousiasme deelden, regelmatig was aan de kassa’s een ‘Ik kom hoor!’ te horen. Ook de Regiegroep van Bewonersinitiatieven droeg bij aan financiering van tafels en promotie. De rest van de buurt bleef absoluut niet achter. Zo waren de Kaskantine en Breadcycle aanwezig, twee initiatieven tegen voedselverspilling en voor buurtbetrokkenheid. HVO Querido lieten bewoners die thuis niet de ruimte hebben gebruik maken van hun professionele keuken en kookten zelf ook. Turks restaurant Efem zorgde voor platen van honing druipende baklava, de Golden Garden Chinees schonk eten en de pizza van het plein vond gretig aftrek onder de jongere aanwezigen. Maar ook veel buurtbewoners kookten heerlijk. Zo werd het vasten traditioneel gebroken met soep – harira en linzensoep. Al dat eten stond uitgestald op zeven lange tafels en de hongerige maar geduldige rij was minstens drie keer zo lang. Voordat zonsondergang was er ook een programma met wereld muziek door Vitor António José, twee sprekers Tuncay Catak en Yunus Koksever en traditionele Turkse dans. Alle inzet was op vrijwillige basis en dat maakt de avond nog mooier.

Het echte ramadangevoel

Deze wijk-iftar was een doorslaand succes. De grote opkomst, de mooie muziek en dans, de gezellige aankleding van een plein dat in de stijgers staat, de vele vrijwilligers, maar vooral al die mensen en culturen die samen waren. Eén wijk, één plein. Om af te sluiten met de woorden van vrijwilliger Saraab die net bij het Delflandplein woont en zich had aangemeld om te helpen omdat ze vindt dat je het vasten samen doet: ‘Nu heb ik weer het echte ramadangevoel, met zijn allen.’ En daar droeg iedereen, moslim en niet-moslim, aan bij.

Presentatie van mensen en activiteiten van de Wijk

Tijdens het bezoek van Duco Stuurman, de directeur sociaal domein van de Gemeente Amsterdam, hebben 15 bewoners en 10 professionals een interessante en fascinerende presentatie georganiseerd. Het onderwerp dat gepresenteerd werd: Hoe veranderen we de wijk met elkaar. Dit met als doel om de aanwezigen te informeren en inspireren hoe bewoners de wijk op een positieve manier kunnen veranderen.

Voor veel bewoners is het huis van de wijk ‘t Blommetje een plek waar zij mensen ontmoeten binnen de wijk. Zij maken door middel van deze locatie een begin met het leren kennen van andere bewoners. Door de kennismaking met andere bewoners worden zij en geïnspireerd om eigen talenten te ontdekken en in te zetten. Dit heeft als gevolg dat de bewoners gestimuleerd worden om activiteiten te ondernemen voor andere bewoners uit de buurt. Dit zijn activiteiten die hen aanspreken en waar zij positieve energie van krijgen. Zo zijn de volgende voorbeelden van georganiseerde activiteiten door bewoners tijdens de presentatie naar voren gekomen en toegelicht: het starten van een Eetgroep, Sport in de wijk, Klussenteam, Crea, Tegen eenzaamheid, Huiswerkbegeleiding, Kinderactiviteiten, Mantelzorg, Schone wijk, Ontspanning..

Graag vertellen deze bewoners over hun leven, over de tegenslagen en hoe ze zich eruit geknokt hebben. Niettemin vertellen zij hoe zij andere in de wijk hebben gesteund en geïnspireerd. Dit zijn verhalen, die beter dan welk argument ook, de kracht van ’t Blommetje illustreren en de veranderingen binnen de wijk laten zien.

De gespreksleider van de dag sloot de ochtend af met de volgende uitspraak:

“Om de wijk te veranderen hebben we elkaar nodig. Onze samenwerking wordt versterkt door gelijkwaardig, behulpzaam en dienstbaar met elkaar om te gaan.”

De heer Stuurman vertelde dat hij onder de indruk was over het feit dat er een kleine locatie zoveel voor de wijk doet. Laat je door de verhalen van de bewoners inspireren als je beleid maakt en plannen bedenkt voor het ontwikkelen van een betere buurt.