Beheer

De Huizen van de Wijk zijn algemene voorzieningen en dienen als centrale plek in de wijk waar buurtbewoners terecht kunnen als ze actief willen worden, mee willen doen of op zoek zijn naar informatie over activiteiten en voorzieningen. Iedereen kan zich welkom voelen in een Huis van de Wijk, waarvoor de basis gelegd wordt door het beheer, vaak samen met vrijwilligers.

Het beheer van de Huizen van de Wijk is voor Combiwel onderdeel van het welzijnswerk. Dat betekent dat bewoners die een idee hebben eerst in gesprek gaan over hun talent, passie of idee. Een goede ruimte is uiteindelijk vaak voorwaarde om een plan te realiseren. Voordat ruimte in gebruik genomen kan worden zullen hierover duidelijke afspraken gemaakt worden. De wijze waarop een groep bewoners het gebruik van ruimte ‘terugbetaalt’ kan varieren van ‘wederkerigheid’ (iets terug doen voor de buurt, een wederdienst) of het betalen van een bijdrage in de huisvestingslasten (men noemt dit ook wel ‘huur’).

Ercan Ates

Ercan Ates

e.ates@combiwel.nl | 06 39613554 | ma t/m vr

Locatieleider van Huis van de Wijk Slotervaart Zuid en Huis van de Wijk ’t Blommetje

In de Wijk: Participatie en Activering

Vanuit Combiwel werken er medewerkers Participatie & Activering in de wijk, dit zijn gedreven buurtwerkers die de wijk goed kennen en deel uitmaken van een netwerk met bewoners(groepen) en andere professionals op het gebied van zorg, welzijn, sport en gezondheid, cultuur, educatie, enzovoorts. Deze spilfiguren zijn vaak de schakel tussen bewoners(groepen), ondernemers en instanties en werken continu aan het verbinden van verschillende partijen in de wijk. De ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren van activiteiten vanuit bewonersinitiatieven is hiervan het meest bekende voorbeeld.

Via deze inzet willen de buurtwerkers een bijdrage leveren aan het verbeteren van sociale netwerken en daarmee de ‘sociale cohesie’ in buurt en wijk waarbij zij extra inzet leveren om iedere bewoner naar eigen kunnen mee te laten doen. Voor contact met ons kun je ons bellen, mailen of langs komen in het Huis van de Wijk. Van maandag tot en met vrijdag kunt u overdag altijd binnen lopen voor meer informatie. Afspraken maken kan altijd via email of telefonisch contact. Kijk bij ‘Contact’ voor onze gegevens.

Margriet Essink

Margriet Essink

m.essink@combiwel.nl | 06 57949128

Buurtwerker in het Huis van de Wijk het Anker

Wasilis Psathas

Wasilis Psathas

w.psathas@combiwel.nl | 06 23577458

Buurtwerker Huis van de Wijk ’t Blommetje

Angelique Hofman

Angelique Hofman

Vrijwilliger PR Huis van de Wijk Slotervaart Zuid

Sylvia de Goede

Sylvia de Goede

s.degoede@combiwel.nl | 06 39717875

Buurtwerker in het AZC

Genesis Yagual

Genesis Yagual

Buurtwerker in het huis van de wijk het Anker en het Anker 2

Gaby Dupon

g.dupon@combiwel.nl | 06 19000878

Buurtwerker Huis van de Wijk Slotervaart Zuid

Alhossain Kamal

Jongerenwerker nieuw west

Siham Tadmine

s.tadmine@combiwel.nl | 06 13849617

Jongerwerker/meidenwerk nieuw west

Projecten in Nieuw West

Met enige regelmaat werken er medewerkers van Combiwel in Nieuw West op projectbasis. Hieronder een actueel overzicht van de medewerkers en zijn/haar project

Nelly Monchen

Nelly Monchen

n.monchen@combiwel.nl | 06-24124863

Buurtwerker in huis van de WIjk het Anker