Beheer

De Huizen van de Wijk zijn algemene voorzieningen en dienen als centrale plek in de wijk waar buurtbewoners terecht kunnen als ze actief willen worden, mee willen doen of op zoek zijn naar informatie over activiteiten en voorzieningen. Iedereen kan zich welkom voelen in een Huis van de Wijk, waarvoor de basis gelegd wordt door het beheer, vaak samen met vrijwilligers.

Het beheer van de Huizen van de Wijk is voor Combiwel onderdeel van het welzijnswerk. Dat betekent dat bewoners die een idee hebben eerst in gesprek gaan over hun talent, passie of idee. Een goede ruimte is uiteindelijk vaak voorwaarde om een plan te realiseren. Voordat ruimte in gebruik genomen kan worden zullen hierover duidelijke afspraken gemaakt worden. De wijze waarop een groep bewoners het gebruik van ruimte ‘terugbetaalt’ kan varieren van ‘wederkerigheid’ (iets terug doen voor de buurt, een wederdienst) of het betalen van een bijdrage in de huisvestingslasten (men noemt dit ook wel ‘huur’).

In de Wijk: Participatie en Activering

Vanuit Combiwel werken er medewerkers Participatie & Activering in de wijk, dit zijn gedreven buurtwerkers die de wijk goed kennen en deel uitmaken van een netwerk met bewoners(groepen) en andere professionals op het gebied van zorg, welzijn, sport en gezondheid, cultuur, educatie, enzovoorts. Deze spilfiguren zijn vaak de schakel tussen bewoners(groepen), ondernemers en instanties en werken continu aan het verbinden van verschillende partijen in de wijk. De ondersteuning bij het opzetten, uitvoeren van activiteiten vanuit bewonersinitiatieven is hiervan het meest bekende voorbeeld.

Via deze inzet willen de buurtwerkers een bijdrage leveren aan het verbeteren van sociale netwerken en daarmee de ‘sociale cohesie’ in buurt en wijk waarbij zij extra inzet leveren om iedere bewoner naar eigen kunnen mee te laten doen. Voor contact met ons kun je ons bellen, mailen of langs komen in het Huis van de Wijk. Van maandag tot en met vrijdag kunt u overdag altijd binnen lopen voor meer informatie. Afspraken maken kan altijd via email of telefonisch contact. Kijk bij ‘Contact’ voor onze gegevens.

Gaby du Pon

Buurtwerler Anker en Het Anker 2
Werkdagen:
- Di, do (kantoor)
- Wo (thuis)

Miryam Salamat

Buurtwerker in Het Anker
Werkdagen:
- Ma, wo, do

Alhossain Kamal

Jongerenwerker Slotervaart zuid

Siham Tadmine

Meidenwerk Slotervaart zuid

Thea Gabetti

Thea Gabetti

Locatieleider Huis van de WIjk het Anker
Werkdagen:
- Ma t/m do

Rita de Groot

Rita de Groot

Vrijwilliger ondersteuning Buurtwerk
Werkdagen:
- Ma (ochtend), di (ochtend)

Angelique Hofman

Angelique Hofman

Voor alle vragen rondom PR slotervaart zuid
Werkdagen:
- Ma, do (kantoor)
- Wo (thuis)

Kristiaan Mulder

Vrijwilliger/stagaire
Werkdagen:
- Ma, wo, do, vrij

Wasilis Psathas

Buurtwerker Huis van de Wijk ’t Blommetje
Werkdagen:
- Ma t/m vrij