Grote schoonmaak in Slotervaart zuid

Te dank aan NL Cares, studenten vereniging LANX en een active bewoner. Zij hebben afgelopen donderdag 29 april de straten rondom het Anker weer schoon gemaakt. Laten we hun voorbeeld volgen en Slotervaart schoon houden

Iftar maaltijd to go foto’s

Op dinsdag 4 mei hebben wij 95 bewoners blij gemaakt met een iftar to Go. Te dank aan 8 geweldige vrouwen uit de buurt die alles zelf hebben klaar gemaakt.

Eenzaamheid in de wijk

Vrijdag 29 maart hebben we een inspiratiesessie over eenzaamheid in het huis van de wijk ’t Blommetje in Osdorp gehad. Hier werd ingegaan op de verschillende aspecten van eenzaamheid, zoals signalering, herkenning en mogelijke vervolg stappen. Er waren veel gasten aanwezig met verschillende achtergronden, wat mogelijkheid gaf tot interessante gesprekken. Er werden voorbeelden genoemd van bewoners initiatieven en hoe deze bij konden dragen aan minder eenzaamheid. Hierdoor werden er verhalen gedeeld waar veel van te leren viel en die wellicht mooi als voorbeeld voor andere konden dienen.

Wat mij het meest is bijgebleven is de oprechte interesse en bevlogenheid van de deelnemers. Iedereen die aanwezig was wilde leren hoe ze ervoor konden zorgen dat er meer gemeenschap opgebouwd werd in de wijk en op die manier minden mensen eenzaam zouden zijn. Het was heel mooi om te zien hoe verhalen gedeeld werden en oplossingen gezocht werden.’’

Opschoondag t’ blommetje i.s.m. stichting Vooruit

Dit jaar hebben wij besloten om vanuit het buurt en jongerenwerk in samenwerking met stichting Vooruit de opschoondag op vrijdag 22 maart te organiseren. Bij aanvang hebben wij onze gasten verwelkomt met koffie en thee, dit werd verzorgd door onze vrijwilligers.
Samen met de begeleiders van Vooruit en Combiwel zijn we in de Blomwijk en Wildeman buurt gaan prikken met een groepje tieners.

Tijdens de opschoondag hebben de tieners zich op een goede manier ingezet ten behoeve van hun eigen wijk. Zo is er onder andere geprikt rondom t’ blommetje en De Hood, hier is bewust voor gekozen om de bewustwording rondom zwerfvuil in hun eigen woonomgeving te vergroten.
Alle betrokkenen waren zichtbaar middels een groen hesje wat zorgt voor uniformiteit en herkenbaarheid. Overigens vonden wij het een gemiste kans dat er geen oudere betrokken bewoners mee hebben gedaan dit jaar. Voor volgend jaar is wat ons betreft de betrokkenheid van jong en oud een aandachtspuntje. Dit soort kleinschalige events dragen vaak bij aan het contact tussen diverse bewoners.
Na ruim een uur prikken in de wijk hebben we de dag met elkaar afgesloten tijdens het nuttigen een Van een stukje fruit en een drankje.

Wij zien volgend jaar onze krachten weer bundelen om er wederom een leuke dag van te maken, een beter milieu begint tenslotte bij jezelf!

Verslag vrouwenfeest in het Anker

Afgelopen zaterdag is er een vrouwenfeest georganiseerd door een actieve bewoner uit Slotervaart zuid. Zij wilde graag alle eenzame vrouwen uit de buurt een gezellig middag verzorgen. Met behulp van het Anker is het een succesvol en gezellig middag geworden. Er zijn meer dan 80 vrouwen aanwezig geweest op het feest. De vrouwen hebben gedanst, gegeten, gelachen en konden zelf henna zetten.

Nieuwsbrief jongeren

Sinds kort hebben wij ook een nieuwsbrief met alle weetjes van de jongeren, veel leesplezier:

Downloaden (PDF, 1.76MB)

Ben je in Balans? Verslag bijeenkomst 1 oktober

Je staat niet elke dag bij stil, maar in je leven vervul je verschillende rollen. Je bent iemands zoon of dochter, vader of moeder, een vriend of vriendin. En dan ben je ook nog gewoon jezelf! Het valt niet altijd mee om daarmee allemaal in balans te zijn.

Bij ’t Blommetje op maandag 1 oktober van 15:00 tot 16:00 hadden we voor bewoners een bijeenkomst georganiseerd, waar we op een creatieve manier met elkaar in gesprek zijn gegaan over de juiste balans in het leven. Het doel van de bijeenkomst was bewustwording van je eigen dagelijkse taken en bezigheden op een dag.

De bewoners kregen drie kaarten waarin men ging invullen wat hen precies bezighield:
1: De noodzakelijke dagelijkse taken.
2: De dingen die ze graag doen op een dag.
3: De dingen waar ze wel graag meer tijd voor vrij willen maken maar niet aan toe komen.

Dit leverde veel gespreksstof op en we ontdekten dat velen zichzelf in verhalen van anderen konden herkennen. Het was interessant om te zien dat veel bewoners snel hun papiertje vol hadden geschreven met dingen die ze graag wilden doen, terwijl ze langer moesten nadenken over het kaartje met hun noodzakelijke taken. Terwijl we hierover spraken met elkaar, merkten we op dat er vaak niet wordt stilgestaan bij de noodzakelijke taken: men doet het gewoon omdat het moet gebeuren.
Het bleek een leuke methode waarmee bewoners bewuster geworden zijn van hun eigen taken en wat ze graag willen.

Participatietraject Hoekenesplantsoen

Buurtwerk Combiwel zet dagelijks in op zoveel mogelijk bewoners aanzetten tot meedoen in eigen wijk, buurt en straat. Meedoen aan activiteiten (organiseren) zoals samen de straat schoon en veilig houden maar ook stimuleren wij dat bewoners omzien naar elkaar.

Met onze inzet dragen wij bij aan het vergroten van mogelijkheden en kansen voor bewoners om te participeren, om mee te doen. De geplande herinrichting van het plantsoen aan de Hoekenes heeft geleid tot de vraag vanuit stadsdeel Nieuw West aan Buurtwerk Combiwel voor het starten van een participatietraject met en voor bewoners.
Op 11 juli kregen 50 bewoners de mogelijkheid om mee te denken over de herinrichting van het plantsoen. Begin september komt de ontwerper met de plannen.

Verslag zomerfeest bij huis van de wijk het Anker

Woensdag 11 Juli van 14:00 – 18:00

Het Zomerfeest trok ongeveer 200 bewoners, jong en oud. De zon scheen en iedereen genoot van de gratis activiteiten en hapjes, drankjes en ijsjes. De activiteiten varieerden van springkussens, trapauto’s, glittertattoos zetten, bingo, waterspelletjes, voetbal, grabbelton tot creatieve activiteiten en live muziek.
Er waren zowel bekende gezichten als bewoners die die dag voor het eerst het Huis van de Wijk bezochten.
Het feest werd georganiseerd door een feestcommissie bestaande uit buurtwerkers en jongerenwerkers uit Slotervaart Zuid. Wijkpartners o.a de Regenbooggemeente, docenten van activiteiten bij het Anker en vrijwilligers en stagiaires.

De samenwerking beviel goed en we willen hier een jaarlijks terugkerend buurtfeest van maken.

Buitenspeeldag 2018 ‘t Blommetje

Afgelopen woensdag 13 juni begon de voorbereiding van de dag in de regen maar vanaf het moment dat de kinderen kwamen ging de zon schijnen. Meer dan 100 buurtkinderen werden getrakteerd op spelletjes, flesjes water, bakjes vers fruit en bij de hele spelkaart vol een portie poffertjes.
Genoten hebben al deze kinderen met hun ouders van deze super geslaagde middag.

Mede mogelijk gemaakt door buurtbewoners en een bijdrage uit de pot Bewoners Initiatieven.