Eenzaamheid in de wijk

Vrijdag 29 maart hebben we een inspiratiesessie over eenzaamheid in het huis van de wijk ’t Blommetje in Osdorp gehad. Hier werd ingegaan op de verschillende aspecten van eenzaamheid, zoals signalering, herkenning en mogelijke vervolg stappen. Er waren veel gasten aanwezig met verschillende achtergronden, wat mogelijkheid gaf tot interessante gesprekken. Er werden voorbeelden genoemd van bewoners initiatieven en hoe deze bij konden dragen aan minder eenzaamheid. Hierdoor werden er verhalen gedeeld waar veel van te leren viel en die wellicht mooi als voorbeeld voor andere konden dienen.

Wat mij het meest is bijgebleven is de oprechte interesse en bevlogenheid van de deelnemers. Iedereen die aanwezig was wilde leren hoe ze ervoor konden zorgen dat er meer gemeenschap opgebouwd werd in de wijk en op die manier minden mensen eenzaam zouden zijn. Het was heel mooi om te zien hoe verhalen gedeeld werden en oplossingen gezocht werden.’’

Opschoondag t’ blommetje i.s.m. stichting Vooruit

Dit jaar hebben wij besloten om vanuit het buurt en jongerenwerk in samenwerking met stichting Vooruit de opschoondag op vrijdag 22 maart te organiseren. Bij aanvang hebben wij onze gasten verwelkomt met koffie en thee, dit werd verzorgd door onze vrijwilligers.
Samen met de begeleiders van Vooruit en Combiwel zijn we in de Blomwijk en Wildeman buurt gaan prikken met een groepje tieners.

Tijdens de opschoondag hebben de tieners zich op een goede manier ingezet ten behoeve van hun eigen wijk. Zo is er onder andere geprikt rondom t’ blommetje en De Hood, hier is bewust voor gekozen om de bewustwording rondom zwerfvuil in hun eigen woonomgeving te vergroten.
Alle betrokkenen waren zichtbaar middels een groen hesje wat zorgt voor uniformiteit en herkenbaarheid. Overigens vonden wij het een gemiste kans dat er geen oudere betrokken bewoners mee hebben gedaan dit jaar. Voor volgend jaar is wat ons betreft de betrokkenheid van jong en oud een aandachtspuntje. Dit soort kleinschalige events dragen vaak bij aan het contact tussen diverse bewoners.
Na ruim een uur prikken in de wijk hebben we de dag met elkaar afgesloten tijdens het nuttigen een Van een stukje fruit en een drankje.

Wij zien volgend jaar onze krachten weer bundelen om er wederom een leuke dag van te maken, een beter milieu begint tenslotte bij jezelf!

Verslag vrouwenfeest in het Anker

Afgelopen zaterdag is er een vrouwenfeest georganiseerd door een actieve bewoner uit Slotervaart zuid. Zij wilde graag alle eenzame vrouwen uit de buurt een gezellig middag verzorgen. Met behulp van het Anker is het een succesvol en gezellig middag geworden. Er zijn meer dan 80 vrouwen aanwezig geweest op het feest. De vrouwen hebben gedanst, gegeten, gelachen en konden zelf henna zetten.

Nieuwsbrief jongeren

Sinds kort hebben wij ook een nieuwsbrief met alle weetjes van de jongeren, veel leesplezier:

Downloaden (PDF, 1.76MB)

Ben je in Balans? Verslag bijeenkomst 1 oktober

Je staat niet elke dag bij stil, maar in je leven vervul je verschillende rollen. Je bent iemands zoon of dochter, vader of moeder, een vriend of vriendin. En dan ben je ook nog gewoon jezelf! Het valt niet altijd mee om daarmee allemaal in balans te zijn.

Bij ’t Blommetje op maandag 1 oktober van 15:00 tot 16:00 hadden we voor bewoners een bijeenkomst georganiseerd, waar we op een creatieve manier met elkaar in gesprek zijn gegaan over de juiste balans in het leven. Het doel van de bijeenkomst was bewustwording van je eigen dagelijkse taken en bezigheden op een dag.

De bewoners kregen drie kaarten waarin men ging invullen wat hen precies bezighield:
1: De noodzakelijke dagelijkse taken.
2: De dingen die ze graag doen op een dag.
3: De dingen waar ze wel graag meer tijd voor vrij willen maken maar niet aan toe komen.

Dit leverde veel gespreksstof op en we ontdekten dat velen zichzelf in verhalen van anderen konden herkennen. Het was interessant om te zien dat veel bewoners snel hun papiertje vol hadden geschreven met dingen die ze graag wilden doen, terwijl ze langer moesten nadenken over het kaartje met hun noodzakelijke taken. Terwijl we hierover spraken met elkaar, merkten we op dat er vaak niet wordt stilgestaan bij de noodzakelijke taken: men doet het gewoon omdat het moet gebeuren.
Het bleek een leuke methode waarmee bewoners bewuster geworden zijn van hun eigen taken en wat ze graag willen.

Participatietraject Hoekenesplantsoen

Buurtwerk Combiwel zet dagelijks in op zoveel mogelijk bewoners aanzetten tot meedoen in eigen wijk, buurt en straat. Meedoen aan activiteiten (organiseren) zoals samen de straat schoon en veilig houden maar ook stimuleren wij dat bewoners omzien naar elkaar.

Met onze inzet dragen wij bij aan het vergroten van mogelijkheden en kansen voor bewoners om te participeren, om mee te doen. De geplande herinrichting van het plantsoen aan de Hoekenes heeft geleid tot de vraag vanuit stadsdeel Nieuw West aan Buurtwerk Combiwel voor het starten van een participatietraject met en voor bewoners.
Op 11 juli kregen 50 bewoners de mogelijkheid om mee te denken over de herinrichting van het plantsoen. Begin september komt de ontwerper met de plannen.

Verslag zomerfeest bij huis van de wijk het Anker

Woensdag 11 Juli van 14:00 – 18:00

Het Zomerfeest trok ongeveer 200 bewoners, jong en oud. De zon scheen en iedereen genoot van de gratis activiteiten en hapjes, drankjes en ijsjes. De activiteiten varieerden van springkussens, trapauto’s, glittertattoos zetten, bingo, waterspelletjes, voetbal, grabbelton tot creatieve activiteiten en live muziek.
Er waren zowel bekende gezichten als bewoners die die dag voor het eerst het Huis van de Wijk bezochten.
Het feest werd georganiseerd door een feestcommissie bestaande uit buurtwerkers en jongerenwerkers uit Slotervaart Zuid. Wijkpartners o.a de Regenbooggemeente, docenten van activiteiten bij het Anker en vrijwilligers en stagiaires.

De samenwerking beviel goed en we willen hier een jaarlijks terugkerend buurtfeest van maken.

Buitenspeeldag 2018 ‘t Blommetje

Afgelopen woensdag 13 juni begon de voorbereiding van de dag in de regen maar vanaf het moment dat de kinderen kwamen ging de zon schijnen. Meer dan 100 buurtkinderen werden getrakteerd op spelletjes, flesjes water, bakjes vers fruit en bij de hele spelkaart vol een portie poffertjes.
Genoten hebben al deze kinderen met hun ouders van deze super geslaagde middag.

Mede mogelijk gemaakt door buurtbewoners en een bijdrage uit de pot Bewoners Initiatieven.

Gezellig, gemoedelijke en drukbezochte Iftar maaltijd op het Delflandplein

Afgelopen vrijdag 8 juni werd op het Delflandplein een grote Iftar maaltijd gehouden. Ongeveer tweehonderdvijftig moslims en niet-moslims kwamen samen om in de eerste plaats elkaars buurman- of vrouw te zijn. Het initiatief voor de maaltijd kwam van Delflandpleinbewoner Mevlid Yilmaz . Samen met buurtwerker Margriet Essink van Combiwel, de ruim 30 betrokken en actieve buurtbewoners, de Albert Heijn, het gebiedsteam en andere organisaties zette hij een geweldig geslaagde avond.

De ramadan is een periode van verbinding

De ramadan is voor veel moslims de belangrijkste periode van het jaar, maar gaat aan veel niet-moslims vrijwel ongemerkt voorbij. Het is een periode van vasten, en van liefdadigheid en samenzijn. De iftar is in de vastenmaand de eerste maaltijd wanneer er na zonsondergang weer gegeten mag worden. Dit is traditioneel een moment van verbinding met vrienden, familie en buren. Initiatiefnemer Mevlid en zijn vrouw Fatma willen graag de culturen in hun buurt samenbrengen, zo nodigen zij tijdens de Ramadan graag buren uit die niet moslim zijn voor een iftar maaltijd. Zoals hun buurman Piet die nu ongevraagd hun kinderen bijles geeft. Een iftar voor en door de buurt was dus een mooi vervolg. Want is er een betere manier van verbinding dan samen eten en praten?

 Hulp en vrijwilligers uit de hele buurt

Om dit idee voor wijksamenhang vorm te geven ging Mevlid Yilmaz naar het Huis van de Wijk het Anker, en bundelde de krachten met buurtmedewerker Margriet Essink. Zij kwamen bij Mustapha Tannane, manager van de Albert Heijn Delflandplein, die gaf met zijn onmiddellijke enthousiasme en toewijding het startschot voor een grootste aanpak: een iftar voor het hele en op het Delflandplein. Veel van het eten én de aankleding was dankzij zijn sponsoring. Hij vertelde dat de klanten zijn enthousiasme deelden, regelmatig was aan de kassa’s een ‘Ik kom hoor!’ te horen. Ook de Regiegroep van Bewonersinitiatieven droeg bij aan financiering van tafels en promotie. De rest van de buurt bleef absoluut niet achter. Zo waren de Kaskantine en Breadcycle aanwezig, twee initiatieven tegen voedselverspilling en voor buurtbetrokkenheid. HVO Querido lieten bewoners die thuis niet de ruimte hebben gebruik maken van hun professionele keuken en kookten zelf ook. Turks restaurant Efem zorgde voor platen van honing druipende baklava, de Golden Garden Chinees schonk eten en de pizza van het plein vond gretig aftrek onder de jongere aanwezigen. Maar ook veel buurtbewoners kookten heerlijk. Zo werd het vasten traditioneel gebroken met soep – harira en linzensoep. Al dat eten stond uitgestald op zeven lange tafels en de hongerige maar geduldige rij was minstens drie keer zo lang. Voordat zonsondergang was er ook een programma met wereld muziek door Vitor António José, twee sprekers Tuncay Catak en Yunus Koksever en traditionele Turkse dans. Alle inzet was op vrijwillige basis en dat maakt de avond nog mooier.

Het echte ramadangevoel

Deze wijk-iftar was een doorslaand succes. De grote opkomst, de mooie muziek en dans, de gezellige aankleding van een plein dat in de stijgers staat, de vele vrijwilligers, maar vooral al die mensen en culturen die samen waren. Eén wijk, één plein. Om af te sluiten met de woorden van vrijwilliger Saraab die net bij het Delflandplein woont en zich had aangemeld om te helpen omdat ze vindt dat je het vasten samen doet: ‘Nu heb ik weer het echte ramadangevoel, met zijn allen.’ En daar droeg iedereen, moslim en niet-moslim, aan bij.

Presentatie van mensen en activiteiten van de Wijk

Tijdens het bezoek van Duco Stuurman, de directeur sociaal domein van de Gemeente Amsterdam, hebben 15 bewoners en 10 professionals een interessante en fascinerende presentatie georganiseerd. Het onderwerp dat gepresenteerd werd: Hoe veranderen we de wijk met elkaar. Dit met als doel om de aanwezigen te informeren en inspireren hoe bewoners de wijk op een positieve manier kunnen veranderen.

Voor veel bewoners is het huis van de wijk ‘t Blommetje een plek waar zij mensen ontmoeten binnen de wijk. Zij maken door middel van deze locatie een begin met het leren kennen van andere bewoners. Door de kennismaking met andere bewoners worden zij en geïnspireerd om eigen talenten te ontdekken en in te zetten. Dit heeft als gevolg dat de bewoners gestimuleerd worden om activiteiten te ondernemen voor andere bewoners uit de buurt. Dit zijn activiteiten die hen aanspreken en waar zij positieve energie van krijgen. Zo zijn de volgende voorbeelden van georganiseerde activiteiten door bewoners tijdens de presentatie naar voren gekomen en toegelicht: het starten van een Eetgroep, Sport in de wijk, Klussenteam, Crea, Tegen eenzaamheid, Huiswerkbegeleiding, Kinderactiviteiten, Mantelzorg, Schone wijk, Ontspanning..

Graag vertellen deze bewoners over hun leven, over de tegenslagen en hoe ze zich eruit geknokt hebben. Niettemin vertellen zij hoe zij andere in de wijk hebben gesteund en geïnspireerd. Dit zijn verhalen, die beter dan welk argument ook, de kracht van ’t Blommetje illustreren en de veranderingen binnen de wijk laten zien.

De gespreksleider van de dag sloot de ochtend af met de volgende uitspraak:

“Om de wijk te veranderen hebben we elkaar nodig. Onze samenwerking wordt versterkt door gelijkwaardig, behulpzaam en dienstbaar met elkaar om te gaan.”

De heer Stuurman vertelde dat hij onder de indruk was over het feit dat er een kleine locatie zoveel voor de wijk doet. Laat je door de verhalen van de bewoners inspireren als je beleid maakt en plannen bedenkt voor het ontwikkelen van een betere buurt.